Manteniment, Instal·lació de Cableados i Certificacions de Xarxes de Veu i Dades.

Els nostres tècnics s’encarregaran del disseny de la seva xarxa informàtica en totes les fases, des de la instal·lació del cablejat, tubs o canaletes per a la canalització dels cables, caixes de connexió per als llocs de treball, la instal·lació dels armaris Rack de connexió dels punts, l’electrònica de xarxa (Switch ‘s, Routers, Firewalls etc) i la configuració dels equips.

Un cop finalitzats els treballs de cablejat i connexionat, realitzaran la certificació punt per punt de tota la xarxa, això ens permetrà comprovar que la instal·lació ha estat realitzada correctament i complint amb tots els paràmetres de qualitat de la categoria de la instal·lació realitzada (Ex Cat5 , CAT6 etc.).

El procés de certificació contempla els mesuraments de certificació del cablejat un cop recollida tota la informació dels tests es generen els informes de certificació. Totes aquestes mesures es realitzen amb certificadores de xarxa Fluke per garantir la fiabilitat dels resultats.