BENEFICIS QUE OFERIM

Liderar els aspectes tecnològics de l’empresa per tal que el client es centri en la seva activitat empresarial.
-
Reducció de les pèrdues de productivitat causades pel mal funcionament dels sistemes, augmentant la seguretat i tranquil·litat dels nostres clients.
-
Oferim formació a l’usuari. Fem que els canvis tecnològics no siguin un impediment sino un aspecte diferenciador i un guany en productivitat i manteniment, motivant a tot el personal de l’empresa.

IDEES

Formació d’usuaris, comunicació amb usuaris, mínim impacte a les tasques diàries, proximitat i transparència.
-
Oferim les previsions tecnològiques a 1, 2 i 3 anys per tal d’evitar sorpreses econòmiques, buscant la reducció de costos, control de despeses operatives i buscant el retorn immediat de la inversió.
-
Contractant els nostres serveis com a empresa professional de consultoria informàtica, les despeses es pressuposten, s’organitzen i es controlen.
-
El nostre personal tècnic i comercial inverteix gran part del seu temps en formació per tal d’oferir al client un millor servei així com un reconeixement per part dels diferents fabricants i partners.

Copyright 2011 Kabinet. Todos los derechos reservados.